Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Zondag 18 oktober 2020
 
Livestream:
 

Collectes:

de 1e collecte is voor het Werelddiaconaat

 

 

We collecteren voor een beter inkomen voor Ghanese vrouwen.

 

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is.
Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter.
De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.
Door professionalisering meer inkomsten
De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne 'fabrieken' opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin Azara vertelt: "Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg over om wat te sparen."

via deze link kunt u uw gift geven:

 

 https://webwinkel.pgwd.nl/gift/4e87554cfbf761e8c144ae97e114ebcc

 

 

of scan deze QR-code met uw mobiele telefoon:

qr Diaconie

 
Gebruik hiervoor deze knop binnen de Kerkgeld app:
Scan QR code knop
 Of deze knop (rechtsboven) in de Appostel app:
Scan QR code knop Appostel
 
u vindt deze knop rechtsbovenin
op de start pagina
 
 
 
Mocht bovenstaande voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw gift overmaken naar de rekening van de Diaconie: 
Rek.nr. NL79RABO0157038238
t.n.v. Diaconie PKN te Weesp en Driemond
Bij de omschrijving graag de bestemming: 'Werelddiaconaat'.
 
 
de 2e collecte is voor het Plaatselijk kerkenwerk
via deze link kunt u uw gift geven:
 
of scan deze QR-code met uw mobiele telefoon:
qr Livestream apparatuur
 
Gebruik hiervoor deze knop binnen de Kerkgeld app:
Scan QR code knop
 Of deze knop in de Appostel app:
Scan QR code knop Appostel
 
u vindt deze knop rechtsbovenin
op de start pagina
 
 
 
Mocht bovenstaande voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw gift overmaken naar de rekening van het College van Kerkrentmeesters:
Rek.nr. NL32RABO0157026183
t.n.v. CvK Prot. Gem. te Weesp en Driemond
 

Livestreams van voorgaande diensten vindt u in het menu aan de linkerkant.


Kijk in onze nieuwsrubriek voor verdere actuele berichten.

 
 
 

Dagtekst Taizé

26 oktober 2020

  • ma. 26 oktober
    Paulus schreef: Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. (2 Tim 1:6-14)