Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

door ds. Marnix van der Sijs
 
Het graf was leeg. De steen was weggerold. Wat is er van die steen geworden?
Hier is een legende over die steen (ontleend aan 'De droom van de generaal' van Stephan de Jong).
Decennia later werd die steen meegenomen door een bakker die een molensteen zocht. Niets aan de hand. Tot er droge tijden aanbraken en er tekort aan graan ontstond.
Op een dag maalde de bakker zijn laatste graan en hij wist dat dat het laatste meel zou worden.
Merkwaardig, het graan moest al lang vermalen zijn, maar het meel bleef maar stromen.
De bakker begreep het niet. Niemand begreep het, maar wat telde was dat er brood voor iedereen was, de hele droogteperiode door. Nadat de droogte voorbij was, werd alles weer gewoon.
 
Wat heeft deze legende ons te zeggen?
Dat opstanding niet alleen iets is van toen. Maar dat leven uit 'dode stenen' mogelijk is.
Dat brood zich laat delen. Dat brood gedeeld moet worden en dat er dan geen tekort is.
Dat wonderen in het gewóne leven kunnen gebeuren. De bakker deed zijn dagelijks werk, niets bijzonders.
Oude volksvroomheid over brood, over dood en leven.
 
Pasen valt niet te 'begrijpen.' Wat telt, is te delen in het licht, juist als het donker is.
Wat telt, is ons brood te delen. Wat er toe doet is dat het graf leeg was.
Vrolijk Pasen!
 
reageren?
marnixsijs@hotmail.com of tel. 035 6312114

Dagtekst Taizé

04 augustus 2020

  • di. 4 augustus
    Jezus zegt: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Mt 7:1-5)