Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Beam- en streamteam

Het beam- en streamteam bestaat uit:
  • Simon Biesheuvel
  • Romy Gijzen
  • Frite de Hoop
  • Piet van Lindenberg
  • Herco Mul
  • Harry Schippers
  • Gerjan Veenhoven
  • Hans van der Zande 
  • Linda de Zeeuw 
Voor al uw vragen, suggesties, opmerkingen, complimenten en het aanleveren van aankondigingen voor op de beamer kunt u een e-mail versturen aan het beamteam d.m.v. het invullen van onderstaand formulier.
 
Uitgangspunten voor aankondigingen op de beamer
 
Activiteiten PGWD
Informatie over activiteiten van de PGWD kan vóór en na de dienst op de beamer geprojecteerd worden bv. boekenmarkt, (bijzondere) vieringen, orgelconcerten op Bätz-orgel.

Overige activiteiten
Informatie over niet aan de PGWD gerelateerde activiteiten worden in principe niet op de beamer getoond. Uitzonderingen hierop alleen na overleg met het moderamen.

Een slide per activiteit
Voor elke activiteit kan maximaal 1 slide worden gebruikt, voor en na de dienst worden er tussen de 5 à 10 slides met informatie getoond de dia blijft +/- 10 seconden staan. De info dient dus beknopt en duidelijk leesbaar te zijn.
 
Aanlevering
De slides kunnen via onderstaand invulformulier worden aangeboden.
Informatie waarvan zeker is dat deze mag worden geplaatst, dient uiterlijk 7 dagen van tevoren te worden aangeleverd.
 
Indien niet zeker is dat informatie mag worden geplaatst, dan geldt een langere termijn van minimaal 10 dagen.
 
Componenten voor de Eredienst zoals de liturgie, film en geluidsfragmenten en meerdere slides voor bijvoorbeeld collectedoelen dienen op maandag, 6 dagen voor de viering, te worden aangeleverd. Als dat niet lukt dan graag overleg.
 
Vertoning
Aangekondigde activiteiten worden (maximaal) op de 2 zondagen, voorafgaand op de activiteit, op de beamer vertoond.

Richtlijnen voor Powerpoint presentaties

Formaat
Het beeldformaat dat voor PowerPoint in de kerk wordt gebruikt is 16:9 (breedbeeld)
Het 4:3 formaat werkt ook maar er wordt dan een deel van de schermen niet gebruikt.

Kleurgebruik
Als de Beamer wordt gebruikt met het doorzichtscherm (Beamer staat achter het scherm), moet er rekening mee worden gehouden dat de kleuren wat fletser kunnen worden. In verband hiermee moet voor een goed contrast worden gezorgd. Zeker op zonnige dagen kan de leesbaarheid slecht worden.

Teksten
Voor een goed leesbare tekst worden de lettertype's Arial of Calibre geadviseerd.
De tekengrootte moet minimaal 32 zijn voor de belangrijke teksten, secundaire informatie kan eventueel iets kleiner. Een zwarte letter op een witte achtergrond is het best te lezen.

Foto's
In verband met de beeldschermen is het het mooist om foto's tegen een zwarte achtergrond te tonen, teksten kunnen dan heel goed in lichtblauw of lichtgrijs. Omdat de beeldschermen zelf al een zwarte rand hebben, hoef je ook geen zwarte rand om de foto te creëren in de dia.

Schermen op zwart
(Niet relevant voor reclame slides)
Tijdens de dienst kunnen de beamer en schermen niet aan of uit worden gezet. Zet daarom voor de dienst de presentatie life en voeg een zwarte dia in op die plaatsen waar de schermen geen beeld moeten tonen. Je kunt de presentatie niet onderbreken omdat dan de beamer een standaard aanmeldscherm laat zien.