Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

24 mei 2020

Zondag 24 mei 2020
 
Livestream:
 

Collectes:

de 1e collecte is voor het Orgelfonds

via deze link kunt u uw gift geven:

 

 https://webwinkel.pgwd.nl/gift/30f7ee7b6f26bec96ebbca8cc019ee4c

 

 

of scan deze QR-code met uw mobiele telefoon:

qr Diaconie

 
Gebruik hiervoor de nieuwe knop
binnen de Kerkgeld app:
Scan QR code knop
 
 
 
 
 
Mocht bovenstaande voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw gift overmaken naar de rekening van het College van Kerkrentmeesters:
Rek.nr. NL32RABO0157026183
t.n.v. CvK Prot. Gem. te Weesp en Driemond
 
de 2e collecte is voor de Livestream apparatuur (zie hieronder)
via deze link kunt u uw gift geven:
 
of scan deze QR-code met uw mobiele telefoon:
qr Livestream apparatuur
 
Gebruik hiervoor de nieuwe knop
binnen de Kerkgeld app:
Scan QR code knop
 
 
 
 
 
Mocht bovenstaande voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw gift overmaken naar de rekening van het College van Kerkrentmeesters:
Rek.nr. NL32RABO0157026183
t.n.v. CvK Prot. Gem. te Weesp en Driemond
 
Dank voor alle complimenten voor de Live Streaming Diensten die het Beamteam medio maart uit het niets creëerde.
Sterker nog, zij stelden spontaan de noodzakelijke apparatuur ter beschikking om iedere zondag de dienst bij U in de woonkamer te brengen.
Maar al te graag willen wij met deze diensten doorgaan. Daartoe moet er apparatuur worden geïnstalleerd (die ook voor andere activiteiten kan worden ingezet).
De investering is begroot op € 5.000,-
Laten wij dit bedrag de komende 10 weken via collectes bijeen brengen… onze bijdrage na de spontane actie van het Beamteam.
Wij informeren U iedere week over de collecte opbrengst!
 

Livestreams van voorgaande diensten vindt u in het menu aan de linkerkant.


Kijk in onze nieuwsrubriek voor verdere actuele berichten.