Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Commissie Coördinatie Vieringen (CCV)

Voor de eredienst is bepaald dat we een kerkelijke gemeente zijn die gevarieerd is qua geloofsopvattingen. Deze veelkleurigheid zien we terug in verschillende vormen van vieringen. De CCV is ingesteld om alle vieringen te coördineren.

De taken bestaan uit:
  • opstellen jaarplanning met inhoudelijke thema's met al dan niet (externe) ondersteuning (sept/nov) en bijstelling en nadere invulling (april)
  • begroten van kosten en bewaken werkelijke kosten (sept/april)
  • jaarplanning en kostenoverzicht bij veranderingen actualiseren
  • nieuwe initiatieven initiëren (indien nodig)
  • monitoren en evaluatie soorten vieringen o.b.v. behoefte van de gemeente (april/nov)

De verschillende soorten vieringen worden voorbereid door de predikanten en/of werkgroepen. Er zijn o.a. werkgroepen voor:
  • Hoogtijdagen (Advent/Kerst en Veertigdagentijd/Goede Week)
  • Jeugddiensten (drie keer per jaar)
  • Taizé vieringen (4 keer per jaar)
  • Kliederkerk (4 keer per jaar)

De CCV hoort graag wat u van de kerkdiensten vindt. Hiermee kunnen wij ons voordeel doen ten behoeve van onze kerkdiensten. Via mail is de CCV bereikbaar: ccv@pgwd.nl.

De CCV bestaat uit Charlotte Kortbeek (voorzitter), Ans de Groot, Lia Bogerd en Irene de Groot aangevuld met één van de predikanten.