Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkelijke archieven

Na de fusie in 2006 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp, de Gereformeerde Kerk te Weesp en de Hervormde Gemeente te Weesp en Driemond is het archiefmateriaal van deze drie kerken onder het beheer van de nieuwe fusiegemeente, de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond gekomen.

De archiefcommissie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond heeft in de afgelopen jaren het aanwezige archiefmateriaal van de voormalige Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp en van de voormalige Gereformeerde Kerk te Weesp geïnventariseerd en beschreven.

Deze archieven zijn nu overgebracht naar het gemeentearchief van Weesp. De archieven blijven eigendom van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond; ze zijn als bruikleen in bewaring gegeven.

De inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp vindt u hier.
Die van het archief van de Gereformeerde Kerk te Weesp vindt u hier.
Beide inventarissen bevatten een beknopte historische beschrijving.
Niet alle inventarisnummers zijn openbaar toegankelijk. De lijsten van (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u hier resp. hier.
Na het archief van de voormalige Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp en het archief van de voormalige Gereformeerde Kerk te Weesp heeft de archiefcommissie het archief van de voormalige Hervormde Gemeente te Weesp en Driemond geordend, geïnventariseerd en beschreven. Ook dit archief is overgebracht naar het gemeentearchief in Weesp. Het is als bruikleen in bewaring gegeven; het archief blijft eigendom van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
De beknopte historische beschrijving vindt u hier.
De inventaris vindt u hier.
De lijst met (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u hier.

Verzoeken om inzage in de (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers van de drie kerkelijke archieven kunt u richten aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond, Waagplein10, 1381 XP  Weesp, t.a.v. de archiefcommissie.
Na de fusie in 2006 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp, de Gereformeerde Kerk te Weesp en de Hervormde Gemeente te Weesp en Driemond is het archiefmateriaal van deze drie kerken onder het beheer van de nieuwe fusiegemeente, de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond gekomen.

De archiefcommissie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond heeft in de afgelopen jaren het aanwezige archiefmateriaal van de voormalige Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp  en van de voormalige Gereformeerde Kerk te Weesp geïnventariseerd en beschreven.

Deze archieven zijn nu overgebracht naar het gemeentearchief van Weesp. De archieven blijven eigendom van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond; ze zijn als bruikleen in bewaring gegeven.

De inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp  vindt u ....  
Die van het archief van de Gereformeerde Kerk te Weesp vindt u .....
Beide inventarissen bevatten een beknopte historische beschrijving.
Niet alle inventarisnummers zijn openbaar toegankelijk. De lijsten van (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u  ..... resp.   .......

Verzoeken om inzage in de (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers van zowel het luthers archief als van het gereformeerd archief kunt u richten aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond, Postbus 5053, 1380 GB  Weesp, t.a.v. de archiefcommissie.

De archiefcommissie is nu bezig met het archiefmateriaal van de voormalige Hervormde Gemeente te Weesp en Driemond.