Contact verhuur

De kerk en het lichthuis zijn beschikbaar om te huren.
Voor mogelijkheden graag contact opnemen met de koster.

Agnes Bruin
06 100 59 464
koster@pgwd.nl