Lichthuis Presentatie

Het Lichthuis is geopend op dinsdag t/m donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Het Lichthuis, Waagplein 10,
links van de Grote of Laurenskerk.


Elke donderdag, inleveren producten Voedselbank

Voedselbank
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Dinsdagmiddag soos

Dinsdagmiddag soos  Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.


Laurenskoor elke dinsdagavond

Elke dinsdagavond om 20 uur 15
Laurenskoor in het Lichthuis.
"Kan je nog zingen?
zing dan mee!"

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

  7 april   Mw H. Kuijpers
20 april   Dhr. G. Herderschee (Paaszaterdag)
  5 mei    Mw. H. Kuijpers

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

geen diensten

Webwinkel beschikbaar via de PGWD website en App ‘Kerkgeld’

In januari 2018 heeft onze gemeente een Webwinkel in gebruik genomen. Via de Webwinkel kunt u onder meer collectebonnen bestellen/betalen, giften overmaken en daarnaast bevat de App ook het nieuws en de liturgie voor de dienst op zondagmorgen.

De tab 'Webwinkel' op onze PGWD website geeft u toegang tot onze Webwinkel.

Ook via de App 'Kerkgeld' heeft u toegang.

Deze App is te downloaden via de App Store [Apple] of Google Play [Android].

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Webwinkel (o.a. bestellingen collectebonnen) willen we u/je vragen een account aan te maken. In de Webwinkel hiervoor de tab 'Mijn PGWD' aanklikken en op de webpagina als 'Nieuwe bezoeker' de gevraagde gegevens invullen of in de App Kerkgeld onze gemeente zoeken ('Webwinkel PGWD') en aanklikken. Hierna 'registreer een account' selecteren en de gevraagde gegevens invullen. We verwachten in de toekomst meer artikelen via de Webwinkel aan te kunnen bieden.

Nu is het ook mogelijk om giften aan verschillende doelen te betalen en is actuele informatie over activiteiten en de liturgie voor de dienst op zondagmorgen via de App beschikbaar. Een reden temeer om de Webwinkel en de App extra onder de aandacht te brengen.
Met deze veranderingen gaan we met de tijd mee en kunt u bijvoorbeeld tijdens een dienst ook digitaal de collecte doelen ondersteunen.

Als u vragen en/of aanbevelingen heeft dan horen wij dit graag.

Klik hier voor een gebruikerstoelichting.

Namens de werkgroep, Diaconie                                        Aart Mul en Joost van Nigtevecht College van Kerkrentmeesters       Wijnie Holtmanns en Nico de Groot
Web-redactie                                Hans van der Zande

Elke woensdag, Stiltemeditatie

koor van de kerk
9.00 - 9.30 uur
Contact: ds. Marije Hage, marijehage@pgwd.nl of 0294-752009

Expositie in het Lichthuis van Janny Luth-Stork

De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in de maanden maart en april 2019.

Janny is geboren in Amsterdam (1940) en woont vanaf 1966 in Weesp.
Haar liefde om beeld te maken heeft zij altijd al gehad. Vanaf 1983 is Janny lid van de Kreatieve Groep Weesp, waar zij lessen in poppen maken, keramiek, modeltekenen, sieraden maken en aquarelleren heeft gevolgd.

Daarnaast is Janny jaren lid geweest van de zondagsschilders in Amsterdam, waar zij wekelijks model-en portretstudies heeft getekend
Janny begeleidt momenteel een enthousiaste groep aquarellisten bij de Kreatieve Groep Weesp.
Zij werkt zowel naar waarneming en foto's als vanuit haar fantasie. Janny vindt het heerlijk om te experimenteren en verschillend materiaal door elkaar te gebruiken zoals inkt, krijt en aquarelverf of om collages te maken.
Haar liefde voor mensen, dieren en de natuur is terug te zien in haar werk.

Het resultaat hiervan kunt u bewonderen in Het Lichthuis.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Het Lichthuis:
dinsdag-,woensdag- en donderdagmorgen
van 9.30 – 12.00 uur
Zaterdag 20 april, Kerkdienst

Paaswake

Koor van de Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
22.00 uur Mw.ds. B. Bootsma-Gerritsen
Viering Heilig Avondmaal
1e collecte ZWO
2e collecte Kerk

Zondag 21 april, Kerkdiensten

Pasen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Mw.ds. M.C. Hage
m.m.v. Gospelkoor Living Colors
Koffiedrinken na de dienst
1e collecte Diaconie
2e collecte kerk

19.00 uur Ds J. den Dikken, Nunspeet
Gereformeerde Bond
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

Donderdag 25 april, Creatieve groep

10.00-12.00 uur
Info Janny van den Bergh, tel. 417082
(van 17.30-19.00 uur) of jannyvandenbergh@hetnet.nl

Zondag 28 april, Kerkdiensten

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp
Koffiedrinken na de dienst
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

19.00 uur Proponent H.J. Teeuwissen, Huizen Gereformeerde Bond
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

Donderdag 2 mei, Alzheimercafé

Gastsprekers: Janine van Kooten, Specialist Ouderenzorg en Janneke Horseling, psycholoog Vivium.

Het Vivium ABC is een Advies- en Behandel Centrum voor ouderen in de regio Gooi & Vechtstreek. De aan het ABC verbonden deskundigen adviseren en behandelen ouderen bij wie het evenwicht tussen lichamelijke gezondheid, geestelijke vermogens, welbevinden en het sociale leven verstoord is geraakt. De basis van het Vivium ABC wordt gevormd door een specialist ouderengeneeskunde, een ouderenpsycholoog en een verpleegkundige.
Deze avond zullen twee medewerkers van Vivium ABC: een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog, toelichten waarvoor het Vivium ABC ingeschakeld kan worden.
Donderdag 2 mei 2019
Hart van Weesp, Herengracht 35
De zaal is open vanaf 19.00 uur
Aanvang van het programma om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Zondag 5 mei, Kerkdiensten

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Mw.ds. M.C. Hage/Hr. van Meeteren
Oecumenische dienst
Koffiedrinken na de dienst
1e collecte Raad v Kerken (plaatselijk)
2e collecte Raad van Kerken (extern)

19.00 uur Ds. M. v.d. Zwan, Westbroek
Gereformeerde Bond
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

Predikanten

Privacy

Like ons op Facebook