Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Info Kerkelijke gebouwen / koster

De kerk, het lichthuis en het BIOS gebouw zijn beschikbaar om te huren.
Voor mogelijkheden graag contact opnemen met de koster.

Agnes Bruin
06 100 59 464