Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Beleidsplan commissie

De beleidsplancommissie heeft in 2013 voor een nieuw beleidsplan voor onze kerk, voor de periode 2014-2017 opgesteld en deze is door de Kerkenraad in mei 2014 goedgekeurd. 

Onze toekomstdroom hebben we als volgt geformuleerd:
In 2020 wil ik een kerk waarin ik leeftijdsgenoten ontmoet en gemeenschap ervaar met leeftijdsgenoten en andere generaties. In deze kerk wordt in woord en daad uiting gegeven aan onze gezamenlijke zoektocht naar God. Wat heb ik daarvoor nodig? Een plek om te vieren op zo'n manier dat ik geraakt word in mijn hart, iets om over na te denken (hoofd) en dat ik de boodschap van Jezus Christus kan vertalen in concrete actie (handen).

In 2017 is een projectgroep gestart met het opstellen van het beleidsplan voor de periode 2018-2021. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen via publicaties in het kerkblad. Gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te denken.
Leden van de beleidsplancommissie zijn:
Marije Hage
Ans de Groot
Pauline de Groot
Wim de Groot
Frans Lijnsvelt
Herco Mul
Linda de Zeeuw

U kunt de beleidsgroep benaderen via mailadres beleidsplan@pgwd.nl