Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Redactie Kerkblad Onderweg

De redactie van Kerkblad Onderweg bestaat uit:

  • Thea van der Zande (eindredactie)
  • Johan de Vries
  • Wil van Rheenen
  • Ina Slokker
  • Johan Groen (advertenties)
  • Wijnand van Bodegraven (bezorging)

 

Klik hier voor het verschijningsrooster van Kerkblad Onderweg.

Redactiestatuut

Voor al uw vragen, suggesties, opmerkingen, complimenten en het aanleveren van kopij kunt u een e-mail versturen aan de redactie.