Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Welkom bij onze kerk

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Van de kerkenraad, april - juli 2019

De kerkenraad is in de afgelopen maanden vooral bezig geweest met de consequenties van het vertrek van ds. Hage. U heeft in vorige nummers van Onderweg daarover al kunnen lezen. Hierbij een update:
- Onze aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring is eind juli behandeld door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Binnenkort verwachten we een reactie.
- Volgens de nieuwe kerkorde moet het Breed Moderamen van de Classis (Noord-Holland in ons geval) goedkeuring geven, vóórdat het beroepingswerk van start kan gaan. Wanneer een gemeente een beroep in deeltijd wil gaan uitbrengen (zoals wij willen), zal er een gesprek plaatsvinden van de classispredikant en een lid van het Breed Moderamen met een delegatie van de kerkenraad. We hopen dat dat gesprek in augustus kan plaatsvinden.
- De samenstelling van de beroepingscommissie is bekend: Jesper de Groot, Linda de Zeeuw, Mirjam Heystee, Katinka Hilders (voorzitter), Lia Bogerd, Dirk van den Broek, Aart Mul, Willemijn Martijn. We zijn heel blij dat deze gemeenteleden samen de beroepingscommissie willen vormen.
- Het moderamen en de beroepingscommissie werken nu aan een profielschets. Deze zal eind september in de kerkenraadsvergadering besproken en –indien akkoord- vastgesteld worden.

Het 'gewone' werk gaat natuurlijk ook door.
In de kerkenraadsvergadering van 27 mei jl. is de jaarrekening 2018 van onze protestantse gemeente, opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, besproken. De financiële controle commissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De financiële controle commissie stelt de kerkenraad voor het College van Kerkrentmeesters te déchargeren. De kerkenraad heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld en décharge verleend aan het College van Kerkrentmeesters.
De jaarrekening 2018 van de diaconie is eveneens besproken. De financiële controle commissie heeft de financiële administratie van de diaconie gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening 2018 van de diaconie is door de kerkenraad vastgesteld. Op voorstel van de financiële controle commissie is ook aan het College van Diakenen décharge verleend.

 

 

Atie de Vries, scriba