Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Verslag uit de kerkenraad 26 mei 2014

In de kerkenraadsvergadering van 26 mei jl. is het beleidsplan 2014-2017 vastgesteld. Door middel van artikelen in Onderweg heeft de beleidsplancommissie u in de afgelopen periode regelmatig verteld over de inhoud ervan. Voor de onderwerpen met de hoogste prioriteit zullen projectgroepen gevormd worden.

In diezelfde kerkenraadsvergadering zijn ook de jaarstukken 2013 zowel van de kerk als van de diaconie vastgesteld. Deze jaarstukken liggen gedurende drie weken ter inzage op het PDC. Wanneer u graag een digitaal exemplaar wilt ontvangen, kunt u het PDC daarom vragen.

Atie de Vries, scriba