Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Welkom bij onze kerk

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Verslag van de kerkenraadsdag op 21 maart 2015

krd20150321 010Het onderwerp van de jaarlijkse kerkenraadsdag was deze keer: uitwerking van beleidsplan 2014-2017. Zoals u weet, zijn vorig najaar een aantal projectgroepen aan het werk gegaan met krd20150321 020die onderwerpen, die uit het beleidsplan als belangrijkste aandachtpunten naar voren gekomen zijn. Daarom waren de projectgroepen ook aanwezig, om de kerkenraadsleden te vertellen over hun plannen en om de reactie van de kerkenraadsleden daarover te horen.
We begonnen met koffie/thee (en iets lekkers; dat hoort erbij!). Namens de kerngroep heeft Nico de Groot in de introductie ons geheugen opgefrist over de kerkenraadsdag van vorig jaar, waarin de inhoud van het beleidsplan centraal stond. Daarnaast heeft hij ons erop geattendeerd, dat de kerkenraad in de komende maanden moet nadenken over de situatie na 1 mei 2016, wanneer ds. Lamfers met emeritaat is. "Wat vinden we belangrijk en wat is minder belangrijk? Wat inspireert je? Houd die vragen vandaag in je achterhoofd! Aan het eind van de dag komen we erop terug."

De projectgroep vieringen vatte zijn opdracht als volgt samen: leuke dingen bedenken in bestaande vieringen (bv. koren uitnodigen), iets extra's op een ander tijdstip (bv. een Taizéviering op zondagmiddag; de eerste is al op 12 april!), nieuwe ideeën (bv. een kinderpaasfeest; vgl. het kinderkerstfeest). Om ons ook aan het denken te zetten heeft de projectgroep vieringen ons o.a. twee aan twee met elkaar laten praten over wat wij persoonlijk belangrijk vinden in een dienst en welke ideeën we daarvoor hebben. U kunt zich voorstellen dat daarbij zeer uiteenlopende suggesties naar voren gekomen zijn. Werk aan de winkel voor de projectgroep!

Na de lunch was de projectgroep organisatie aan de beurt. De leden van de projectgroep hebben in de afgelopen weken interviews gehouden met verscheidene mensen in onze gemeente. Veel gehoorde opmerkingen: liever projectmatig werken dan langdurige verplichtingen; samen iets doen is leuker dan vergaderen/besturen. De ideeën, die uit de gesprekken naar voren gekomen zijn, zullen ze verwerken in een advies over een betere organisatiestructuur.

'Het gat van de kerk' , zo worden ze wel genoemd, de groep 30-60jarigen. De projectgroep 30-60 heeft als eerste activiteit een borrel (incl. kinderoppas) voor 25-40jarigen georganiseerd op zondagmiddag 15 februari jl. Naast gezellig samen praten hebben de aanwezigen gereageerd op stellingen, die op posters aan de muur hingen, zoals: "wat ik binnen deze gemeente mis, is....." en "ik voel me wel/niet thuis in deze gemeente, omdat ...." Het was een heel geslaagde middag. Nu wordt aan ons gevraagd om ook op deze stellingen te reageren. Hier en daar met verrassend resultaat! Voor de andere leeftijdsgroepen gaat de projectgroep ook nog een activiteit organiseren, vergelijkbaar met de borrel voor 25-40jarigen. De projectgroep blijft manieren verzinnen om met de groep 30-60jarigen in contact te komen en te blijven.

Tot slot heeft Nico ons gevraagd onze reactie op de vragen, die hij 's ochtend s gesteld heeft, op te schrijven. Met het oog op de gesprekken in de komende maanden over de toekomst is het fijn om die informatie nu al te hebben. Rond 16.00 uur gingen we naar huis. Alle aanwezigen hartelijk bedankt voor jullie inzet!

De kerngroep
Monica Haga, Nico de Groot, Aart Jochemsen en Atie de Vries

krd20150321 040

krd20150321 030