Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Welkom bij onze kerk

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Van de kerkenraad, november/december 2016

Onderling pastoraat is een belangrijk onderwerp in dit seizoen. De projectgroep 'structuur pastoraat' heeft dit najaar gesprekken gevoerd met betrokkenen in onze protestantse gemeente. O.l.v. ds. Van Leersum heeft de kerkenraad ook over dit onderwerp gesproken: wat zou je missen als de kerk er niet meer was? wat verwacht je zelf van onderling pastoraat? In januari zal onderling pastoraat weer centraal staan in een dienst.

De begroting 2017 van onze protestantse gemeente en de begroting 2017 van de diaconie zijn eind november in de kerkenraadsvergadering besproken en voorlopig vastgesteld. De begrotingen zijn verkort in Onderweg gepubliceerd en bij het PDC ter inzage gelegd. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de begrotingen. De begrotingen zijn nu definitief vastgesteld.

De aangepaste plaatselijke regeling en het huishoudelijk reglement hebben ter inzage gelegen en op zondag 9 oktober jl. was er na de dienst gelegenheid om vragen te stellen. De kerkenraad heeft de aangepaste plaatselijke regeling en het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Ziekenhuistaxi: om persoonlijke redenen hebben twee van de drie rijders van de ziekenhuistaxi dit jaar meegedeeld dat zij ermee willen stoppen. Bij navraag is gebleken dat er vrijwel geen gebruik gemaakt wordt van de ziekenhuistaxi. Daarom is besloten het aanbod van ziekenhuistaxi te schrappen.

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari: na de dienst is er eerst –zoals elke zondag- koffie en thee; daarna wordt er een hapje en een drankje geserveerd, zodat er alle gelegenheid is om elkaar een voorspoedig nieuw jaar te wensen!

Atie de Vries, scriba