Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Nieuwsbrief van het moderamen - mei 2020

De maatregelen vanwege de coronacrisis worden enigszins versoepeld. Dat weet u ongetwijfeld. Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten met 30 personen mogelijk, onder strikte voorwaarden. Vanwege de korte termijn en het geringe aantal mensen, dat aanwezig mag zijn, heeft het moderamen besloten zich te richten op de volgende fase.
Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten met 100 personen weer mogelijk; daarbij moeten we aan strikte voorwaarden voldoen. De Protestantse Kerk heeft een protocol geschreven, op basis waarvan wij een gebruiksplan moeten opstellen voor de kerk, het Lichthuis en het BIOS gebouw. Het moderamen is in overleg met de kosters bezig met alles op een rijtje zetten en bedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er m.i.v. 1 juli weer diensten kunnen plaatsvinden. De uitzendingen via de livestream gaan ook na 1 juli gewoon door!
Die richtlijnen en voorwaarden gaan o.a. over:
- 1,5 meter afstand bij binnenkomen, tijdens de dienst én bij het weggaan. In de kerk zullen looproutes aangegeven worden. De stoelopstelling wordt aangepast.
- extra aandacht voor schoonmaak en hygiënemaatregelen. Desinfectiemiddelen bij de ingang en bij de toiletten, waarbij het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van de toiletten.
- geen gemeentezang.
- geen collectes houden m.b.v. collectezakken; de huidige manier van collecteren via de Kerkgeld app of 'gewoon' geld overmaken blijft gehandhaafd. Bij de uitgangen zullen twee collecteschalen staan, waar contant geld in gedaan kan worden.
- geen koffie drinken na de dienst.
- geen kerktaxi, omdat daarbij de verplichte onderlinge afstand niet mogelijk is.

Dat het aantal aanwezigen beperkt moet blijven, betekent ook dat gemeenteleden zich per week moeten aanmelden om de dienst bij te wonen. Daarbij is het uitgangspunt: blijf thuis, als je klachten hebt. Bij binnenkomst in kerk checken we of u op de aanmeldingslijst staat; volgens het protocol van de Protestantse Kerk moeten we dan ook vragen hoe het met u gaat; of u corona-gerelateerde klachten hebt. De reden daarvoor is dat we de kans op besmettingen zo veel mogelijk moeten beperken.
Hoe dat aanmelden om een dienst bij te wonen het beste geregeld kan worden, daarover denkt het moderamen op dit moment na. We zullen daarover in het volgende nummer van Onderweg schrijven; de informatie zal eind juni ook bij de mededelingen via de livestream bekend gemaakt worden. Nadere informatie over andere details volgt ook op die manier.
We hebben vele positieve reacties gekregen over de uitzendingen via de livestream. Die gaan na 1 juli gewoon door, niet alleen omdat we niet allemaal de dienst kunnen bijwonen, maar ook omdat het voor diegenen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, fijn is om op deze manier toch erbij te kunnen zijn.
Wanneer u in de kerk tijdens de dienst niet in beeld wil komen, adviseren wij u plaats te nemen in het achterste deel van het vak voor het koorhek.
We zullen allemaal moeten wennen aan de nieuwe situatie in de kerk en bij de diensten. Onderling afstand houden wordt op straat al een beetje gewoon, maar in de kerk is dat nog nieuw. Blijf daar dus aan denken. Volg de praktische aanwijzingen op. Samen zorgen we ervoor dat het goed gaat!
 
Atie de Vries, scriba