Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Uw plek in het Lichthuis

Moderamen, CvK en kosters zijn druk doende om kerk en Lichthuis "Coronaproof" te maken. Voor het Lichthuis is een opstelling gevonden die "Corona-proof" is.
Commissies, groepen, clubjes, etc. bestaande uit niet meer dan 18 personen kunnen weer terecht in het Lichthuis! …... Niet meer dan 18!
 
Wat te doen:
geef zo snel mogelijk - maar uiterlijk 30 juni – door wanneer Uw groep de komende 12 maanden gebruik wil maken van het Lichthuis; geef ook alternatieve data/tijdstippen. Hoe meer ruimte U ons laat des te groter de kans dat iedereen ingepast kan worden.
 
Meldt U snel bij
Frans Lijnsvelt (06 533 851 67) of Wim de Groot (06 532 439 21).