Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Gebruiksplan Grote of Laurenskerk - update oktober 2020

Uitgangspunten bij dit gebruiksplan zijn de Richtlijnen RIVM en de meest recente besluiten van de regering.
P
er 14 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen (exclusief dienstdoend personeel) een kerkdienst bezoeken. Bezoekers houden zich aan de 1,5 m maatregel, schudden geen handen en dragen mondkapjes. Wanneer men eenmaal zit, kunnen mondkapjes worden afgedaan.

Er is een reserveringssysteem opgezet om er voor te zorgen dat per 1 juli as. maximaal 30 personen toegelaten kunnen worden.
Er wordt gebruik gemaakt van twee ingangen: de hoofdingang onder de toren en de ingang Waagplein.
 
In de kerk zijn looproutes aangegeven met pijlen op de grond.
 
Kosters treden op als coördinator.
 
Kosters dragen een geel hesje. Per dienst zijn minimaal twee kosters aanwezig.
 
Stoelen staan op 1,5 m afstand; sommige stoelen naast elkaar voor gezinsleden.
 
Bij de ingangen wordt elke kerkbezoeker, door de diensdoende ambtsdrager//coördinator/collectant, gevraagd naar de gezondheid. Een bezoeker met corona symptomen wordt niet toegelaten. De aanmelding wordt gecontroleerd.
 
Bij de ingangen staat op een tafel een fles met desinfecterende gel. Kerkgangers zijn verplicht om bij binnenkomst de handen te desinfecteren. De koster ziet erop toe dat dit gebeurt.
 
Er kan geen gebruik worden gemaakt van garderobes.
 
De toiletten, dichtbij de consistorie, zijn beschikbaar, evenals het invalidentoilet. Hier staat ook een fles met desinfecterende gel, op een tafel voor het toilet. Na toilet bezoek dient men de handen te desinfecteren.
 
Kerkbezoekers worden, wanneer aan de orde, begeleid door een koster naar een plaats in de kerk.
 
Gezinsleden mogen naast elkaar zitten.
 
Na de afkondigingen, wordt de lezenaar door een koster gedesinfecteerd.

Tijdens de dienst is er geen gemeentezang mogelijk. Er wordt niet gecollecteerd.
 
Na afloop van de dienst verlaten de mensen in het vak bij het koorhek de kerk rij voor rij via de uitgang Waagplein, de mensen in het vak " onder het orgel" via de hoofdingang. De koster wijst de rijen aan.
 
Voorkomen moet worden dat er een opstopping plaatsvindt bij de uitgangen.

Het rechter middenvak, voor de preekstoel verlaat rij voor rij de kerk, in principe, via de uitgang Waagplein, het linker middenvak in principe via de uitgang "onder het orgel".

Bij het verlaten van de kerk, zet men het mondkapje weer op.
 
Bij de uitgang staat de predikant/ambtsdrager voor een groet, achter een tafel waarop twee schalen staan voor de collectes. Er worden geen handen geschud. De schalen zijn gemerkt.
 
Er wordt geen koffie gedronken.
 
Schoonmaak/desinfectie van stoelen en liturgisch centrum vindt plaats, wanneer er dezelfde dag nog een dienst plaatsvindt in dezelfde setting.
 
Sanitair wordt na elke kerkdienst schoongemaakt.
 
De organist desinfecteert de handen voordat hij/zij de toren in gaat. Voor dat het orgelspel begint, desinfecteert de organist nogmaals de handen. Na afloop van het orgelspel worden de handen wederom gedesinfecteerd.
 
In de keuken staat een fles desinfecterende gel.
 
Collectegeld wordt na afloop in de kluis opgeborgen, de diakenen dragen daarbij handschoenen.
 
De collectes worden op z'n vroegst drie dagen na de dienst geteld.
 
Wanneer er op maandag een rouwdienst is, wordt het meubilair na de dienst op zondag gereinigd.
 
Aanvullende punten t.a.v. GB diensten:
• Bij GB diensten wordt alleen gebruik gemaakt van de ingang Waagplein, ook na afloop van de dienst.
• De GB gebruikt de kerkvoogdijkamer als consistorie t.b.v. de GB diensten
• Er is één koster aanwezig; hij draagt een geel hesje en heeft dezelfde taken als de kosters bij de ochtenddiensten.
• De diensten van de GB vinden plaats in het koor.
• De stoelen in het koor staan op 1,5 m afstand van elkaar; sommige naast elkaar voor gezinsleden (max. 2)
 
Aantal mensen per ruimte:
- Kerk; 30
- Consistorie: 4
- Kerkvoogdijkamer: 4
- Keuken: 2
- Koor: 30
 
De maatregelen hangen/liggen op diverse locaties in het kerkgebouw.
 
Kerkenraad PWGD,
Marien Weststrate
06-39871137