Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Van de kerkenraad

De maatregelen vanwege het coronavirus hebben nog steeds veel invloed op ons dagelijkse leven, maar het is fijn dat er hier en daar ook een paar versoepelingen mogelijk zijn.
Begin juli zijn de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het zingen tijdens de kerkdienst aangepast. Zingen is onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan.
Experts (o.a. van het RIVM) hebben een risicotaxatie opgesteld, waarmee we inzicht kunnen krijgen in de risico's in onze situatie. Voor onze kerk hebben we die risicotaxatie ingevuld. De uitkomst daarvan is dat het risico op besmetting zeer klein is en dat wij (theoretisch) zonder problemen kunnen zingen tijdens de dienst.
Naast de theoretische gegevens zijn er ook andere overwegingen:
- van gemeenteleden horen we dat ze het zingen missen; voor sommigen is dat gemis zo groot, dat ze ervoor kiezen om thuis naar de livestream te kijken. Deze mensen zullen weer naar de kerk komen, als we gaan zingen;
- andere mensen zijn misschien voorzichtiger en komen juist niet meer, als we gaan zingen;
- enerzijds is het fijn om weer te kunnen zingen, maar er is toch ook enige aarzeling en terughoudendheid vanwege de (zeer kleine) kans op besmetting;
- uit de risicotaxatie blijkt, dat het kan in onze situatie; dan moeten we ervan uit gaan dat het verantwoord is;
- als we nu besluiten nog niet te gaan zingen, wanneer doen we het dan wel? Wachten totdat het virus weg is, dat duurt nog erg lang.

Op basis van de positieve uitkomst van de risicotaxatie en bovenstaande overwegingen heeft de kerkenraad besloten dat we (voorzichtig) weer kunnen gaan zingen in de dienst. Voorlopig zullen er nog wel voorzangers blijven om onze technici de gelegenheid te geven uit te zoeken welke maatregelen genomen moeten worden om het geluid van de gemeentezang ook via de live stream goed over te brengen.
Jos Moolhuizen heeft er jarenlang voor gezorgd dat er elke zondagochtend een bos bloemen in de kerk stond.
Sinds half maart zijn er geen kerkdiensten meer gehouden, maar het bezorgen van een bos bloemen bij gemeenteleden, die een opkikkertje kunnen gebruiken, is gewoon doorgegaan! Het ophalen en bezorgen was wel iets anders georganiseerd.
 
Ook in de komende tijd zal er op zondagochtend geen bos bloemen in de kerk staan, omdat het logistiek nog een beetje te ingewikkeld is. Sommige leden van Kerkcontact horen zelf tot de risicogroep vanwege het coronavirus. Daarom worden de bloemen op een doordeweekse dag rechtsreeks naar het gemeentelid gebracht.
Jos Moolhuizen heeft nu aangegeven dat zij haar 'bloementaak' wil neerleggen. Astrid Bijvoet is bereid deze taak van haar over te nemen. Hartelijk dank aan Jos Moolhuizen!
Wijnie Holtmanns heeft aangegeven, dat zij wil stoppen met het maken van het ambtsdragersrooster en de wekelijkse afkondigingen. Jonna Morrema is bereid deze beide taken van haar over te nemen. We zijn daar erg blij mee. Hartelijk dank aan Wijnie Holtmanns, die gedurende vele jaren de afkondigingen en het ambtsdragersrooster gemaakt heeft!
 
Atie de Vries