Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Activiteiten in het komende seizoen

Achter de schermen zijn we bezig met de start van het nieuwe seizoen. U zult begrijpen dat alle consequenties van de coronamaatregelen daar een grote rol in spelen. Veel activiteiten, die in normale omstandigheden in het Lichthuis plaatsvinden, kunnen niet doorgaan, omdat de groepen te groot zijn. De verwachting is, dat de beperkende maatregelen nog langere tijd zullen gelden.
Op initiatief van het college van kerkrentmeesters proberen we als moderamen en college van kerkrentmeesters alternatieven te vinden. We willen de gemeenteleden graag de gelegenheid bieden elkaar toch te ontmoeten. In de komende weken inventariseren we de mogelijkheden om na de zomer bepaalde activiteiten in de kerk te laten plaatsvinden i.p.v. in het Lichthuis. We overleggen daarover met de leiding van de betreffende groepen. Op dit moment is er nog niets zeker; er moet nog veel uitgedacht en afgesproken worden. In het volgende nummer van Onderweg leest u er meer over.
 
Atie de Vries