Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Van het Moderamen - augustus 2020

Vanaf zondag 5 juli worden er weer kerkdiensten gehouden in onze Grote- of Laurenskerk en vanaf zondag 19 juli mogen we ook weer ' voorzichtig' zingen, d.w.z.: zachtjes, niet uit volle borst. Er zijn gemeenteleden voor wie het zingen heel belangrijk is en die daarom graag willen zingen, maar er zijn ook gemeenteleden die zich ongemakkelijk voelen tijdens het zingen vanwege het mogelijke besmettingsgevaar. We hebben begrip voor beide standpunten.
Tip voor diegenen, die zich niet zo op hun gemak voelen bij het zingen, maar wel graag de dienst willen bijwonen: u kunt op de achterste rij gaan zitten; daar is het minste kans op besmetting door het zingen.
 
We raken inmiddels wel een beetje gewend aan de gevolgen van de coronacrisis: het aanmelden om de dienst te kunnen bijwonen, de vragen bij de ingang, het inleveren van je ticket, de looproute naar de stoelen en de opstelling van de stoelen 'op afstand' . Ook het ordelijk weggaan na de dienst op aangeven van de kosters begint te wennen. Dat is belangrijk om -zoveel als in ons vermogen ligt- te voorkomen dat er bij ons een besmettingshaard ontstaat.
Tijdens de moderamenvergadering op 10 augustus jl. is het onderwerp 'koffie drinken na de dienst' aan de orde geweest. We weten dat dat voor veel gemeenteleden een belangrijk onderdeel is van ons 'kerk zijn': de ontmoeting, horen hoe het met de ander gaat. Wij zouden het ook graag willen, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we het nu nog niet moeten doen. Er zitten teveel praktische haken en ogen aan, zoals 'hoe houd je 1,5 meter afstand als je met elkaar wil praten, terwijl er om je heen ook andere mensen aan het praten zijn?' en 'is het besmettingsgevaar dan niet groter dan bij het zingen?' Hoe concreter je erover nadenkt, hoe meer duidelijk wordt wat er allemaal aan vastzit. Ook hier geldt: veiligheid gaat vóór alles.
 
Zondag 13 september is de startzondag voor het nieuwe seizoen én de zondag waarop onze nieuwe predikant Marjolijn de Waal officieel intrede doet in onze gemeente. Dat wordt een feestelijke dienst. Als het goed weer is, willen we die zondag na de dienst met z'n allen koffie drinken op het plein vóór de kerk. Hoe we dat in de praktijk gaan aanpakken, dat moeten we nog uitdenken. Dat hoort u t.z.t. U zult begrijpen dat het bij slecht weer niet door kan gaan.
 
Op zondag 30 augustus vieren we het Avondmaal. Ook daarbij hebben de coronavoorschriften een grote invloed. Ds. Bootsma gaat voor in die dienst; samen met een paar anderen zorgt zij ervoor, dat alle praktische zaken t.a.v. de looproute, het delen van brood en wijn etc. goed uitgedacht worden. In die dienst krijgt u nadere informatie.
 
In een eerder nummer van Onderweg heb ik al geschreven, dat we gekozen hebben voor een andere aanpak t.a.v. de activiteitengids. Bij het volgende nummer van Onderweg, dat rond 21 september verschijnt, zal een inlegvel gevoegd worden waarop een kort overzicht staat van de activiteiten in het komende seizoen (alles natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het coronavirus). De activiteitengids wordt in een kleinere oplage gemaakt. Voor wie graag een activiteitengids wil hebben, is deze ook rond die tijd beschikbaar in de kerk en in het Lichthuis. In de agenda in Onderweg staan de activiteiten van een langere periode, zodat de informatie ook daar tijdig te lezen is.
 
Atie de Vries, scriba