Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Activiteiten in het komende seizoen

In de afgelopen weken hebben we vanuit moderamen en college van kerkrentmeesters nagedacht over de mogelijkheden om sommige activiteiten, die vanwege de coronamaatregelen niet in het Lichthuis kunnen plaatsvinden, te verplaatsen naar de kerk. We hebben daarover gesproken met de leiding van die activiteiten en hen ook verteld over de voorwaarden, die daarbij gelden zoals de 1,5 meter onderlinge afstand, de registratie van de aanwezigen, handen desinfecteren, etc. etc. De leiding van de activiteit moet daarop toezien.
Sommige activiteiten kunnen inderdaad verplaatst worden naar de kerk. Voor andere brengt het verplaatsen teveel problemen met zich mee; die kunnen daarom niet doorgaan.
Ook bij de activiteiten, die wél in het Lichthuis gehouden kunnen worden, gelden natuurlijk de hierboven genoemde voorwaarden.
In de agenda in dit nummer van Onderweg vindt u de actuele informatie. Op het inlegvel, dat bij het volgende nummer van Onderweg verspreid wordt, staat het gehele overzicht, maar alles natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het coronavirus.
 
Atie de Vries