Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Weer kerstwandeling, maar anders

Na het grote succes van de kerstwandeling 2019 in Weesp onder de titel "Zoektocht naar het licht" organiseren de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke kerk in Weesp dit jaar op zaterdag 19 december 2020 opnieuw een kerstwandeling. Omdat rekening gehouden moet worden met beperkende maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie, zal de kerstwandeling in 2020 anders zijn dan vorig jaar. Nog steeds zal het gaan om mensen in Weesp samen te brengen rondom de boodschap van hoop en vrede, maar naar verwachting met meer afstand houden.
 
De werkgroep kerstwandeling, onder leiding van ds. Berit Bootsma, wil opnieuw het kerstverhaal levend en beeldend zichtbaar maken voor de deelnemers. Natuurlijk worden daarbij de geldende maatregelen in acht genomen. Zoals u zult begrijpen is nu nog niet precies duidelijk wat die zullen zijn. Daarom gaat de werkgroep in ieder geval meer digitale en audiovisuele middelen inzetten, om de kerstwandeling veilig te laten verlopen. Al zijn het verhaal en de boodschap dezelfde, de uitwerking van 2020 vraagt veel denkwerk, voorbereiding en creativiteit.
 
De kerstwandeling van 2019 werd gemaakt en mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. Dat zal in 2020 niet anders zijn. De werkgroep zoekt zijn medewerking natuurlijk onder de vrijwilligers van vorig jaar.
De werkgroep is in deze fase ook op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij zoeken vooral mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe, meer virtuele, weergave van het kerstverhaal. Daarbij wordt gedacht aan mensen die beeld en geluid kunnen vastleggen en verwerken tot digitale presentaties, appbouwers, mensen die verstand hebben van locaties, decorbouw of belichting voor die opnamen. Iedere Weesper en Weespse mag zijn of haar bijdrage leveren aan de Kerstwandeling. Men kan zich aanmelden via de onderstaande contactgegevens.
 
In ieder geval mogen alle Weespers hun agenda vrijhouden voor de kerstwandeling op 19 december a.s.
 
Nadere informatie over dit bericht kan verkregen worden bij
Naam: ds. Berit Bootsma
Functie: voorzitter Kerstwandeling 2020
Telefoonnummer: 0294-269233
Email: kerstwandelingweesp@pgwd.nl