Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Luier-Inzamelingsactie voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Luier-Inzamelingsactie voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland: van 5 t/m 24 oktober 2020
Als gezamenlijke kerken willen we graag sámen met de inwoners van Weesp luiers, babydoekjes en andere hygiëneproducten inzamelen om de vluchtelingenkinderen in Griekenland de winter door te helpen!
Doet u mee? Op bijgaande folder (2 pagina's) kunt u lezen wat er gewenst is en waar de inzameladressen zijn.
Bij de inzameladressen zal rekening gehouden worden met de corona-maatregelen. In Het Lichthuis b.v. kunt u via de voordeur naar binnen, en doorlopen naar de deur die aan de zijkant van het gebouw uitkomt. Het is een éénrichtingsroute.

Attentie Bankrekeningnummer: Op de folder die met Kerkblad Onderweg mee is gegaan, stond een bankrekeningnummer van Stichting Bootvluchteling dat niet compleet was. De laatste 2 cijfers misten: 37 moet worden toegevoegd. Het banknummer compleet: Bankrekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37