Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

captcha 

Kerkdiensten vanaf 1 juli, update 4 november 2020

Vanaf 1 juli gaan we weer kerkdiensten houden in de Grote Kerk, maar wel met de nodige beperkingen. We mogen de dienst weer bijwonen met een beperkt aantal mensen, daarbij houden we rekening met de algemene hygiënemaatregelen en de richtlijnen van het RIVM en de overheid: we schudden geen hand, niezen en hoesten in onze elleboog!
De landelijke PKN heeft afspraken gemaakt met de overheid over de voorwaarden, waaronder een kerkdienst mag plaatsvinden. Wij hebben deze voorwaarden vertaald naar de situatie in onze Grote Kerk.
Willem Hilders, Hans van der Zande en Han Op 't Land hebben daarvoor een reserveringssysteem opgezet, waarmee het mogelijk is om een plaats te reserveren voor de dienst. Op onze website www.PGWD.nl staat een link: Registratie bijwonen kerkdienst. Wanneer je daarop klikt, verschijnt er een tabel met data en zondagen.

Vanaf zondag 28 juni, 12.00 uur, kan je een plek reserveren voor de dienst van 5 juli.
Vanaf zondag 5 juli, 12.00 uur, kan je een plek reserveren voor de dienst van 12 juli. Etc.
 
De inschrijving stopt wanneer het maximale aantal plaatsen zoals aangegeven is, is bereikt.
Je kan een ticket reserveren wanneer je geen enkel symptoom van een coronavirus besmetting vertoont, zoals verkoudheid, keelpijn, smaakverlies, benauwdheid, ademhalingsproblemen of andere symptomen die kunnen wijzen op een covid-19 (coronavirus) besmetting.
Je print het ticket uit en neemt het mee naar de kerk. Het ticket is het toegangsbewijs voor de dienst van die ochtend.
Wanneer je geen computer hebt, bestaat er de mogelijkheid om via Anga Oostrom een ticket te regelen.
Je kunt Anga bellen (0294-419499) tot en met woensdagavond (de woensdag voorafgaand aan de zondag waarvoor je een ticket wilt), tussen 19.00 en 20.00 uur. Wanneer je belt heb je je naam, adres en telefoonnummer bij de hand om aan Anga door te geven. Je kunt dan ook een afspraak maken met Anga wanneer je het ticket komt ophalen.
Wanneer je wel via de website een ticket hebt geregeld, maar geen mogelijkheid hebt om het ticket uit te printen, probeer dat dan te regelen via een familielid, vriend of bekende.
Wanneer je je ticket vergeten bent, dan moet je via de Waagplein ingang naar binnen. Daar kun je je dan laten registreren bij Han of ondergetekende.
Het is mogelijk dat er nog tickets over zijn op zondagmorgen. Dan kun je via de ingang aan het Waagplein naar binnen en bij Han of ondergetekende alsnog een ticket bemachtigen.
's avonds is er een GB dienst, daarvoor kan geen ticket via de website gereserveerd worden.
De GB heeft inmiddels via een brief haar kerkgangers hierover geïnformeerd. En in Onderweg staat hierover nog meer informatie.
Er zijn twee ingangen: de ingang onder de toren en de ingang aan het Waagplein. Bij de ingang word je, door de dienstdoende ambtsdrager of collectant, gevraagd of je symptomen hebt, die wijzen op een infectie met het coronavirus. Indien je deze symptomen vertoont, mag je niet deelnemen aan de kerkdienst.
Bij binnenkomst desinfecteer je je handen (er staan flessen met desinfecterende gel op een tafel bij de ingangen) en gooi je jouw ticket in een doos. Wij moeten nl. bijhouden wie er een dienst bijwoont om eventueel contactonderzoek, bij een mogelijke coronavirus uitbraak, door de GGD te vergemakkelijken.
In de kerk volg je de looproute, via pijlen op de grond, en word je naar een plaats begeleid door één van onze kosters. De kosters dragen een hesje.
De stoelen zijn zodanig opgesteld dat er 1,5 m tussenruimte is. Voor gezinnen staan er twee stoelen naast elkaar. De garderobe mag niet gebruikt worden, hang je jas over de leuning van je stoel.
Tijdens de dienst vindt er geen gemeentezang plaats en wordt er niet gecollecteerd.
Na afloop van de dienst verlaten we rij voor rij de kerk, op aanwijzingen van de kosters.
Er wordt in de kerk na de dienst vooralsnog geen koffie gedronken.
De toiletten bij de consistorie zijn beschikbaar, het verzoek is om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
Bij de uitgangen staan op een tafel collecteschalen. De mogelijkheid om via de Kerkgeldapp geld te geven, blijft gewoon bestaan.
 
Han, Willem, Hans en Anga, heel veel dank voor jullie hulp!
Bij vragen of onduidelijkheden, kun je contact opnemen met ondergetekende; tel. 06-39871137
 
Marien Weststrate
 
Update 4 november
In verband met de meest recente maatregelen van de overheid mogen er zondag 8, 15 en 22 november geen bezoekers tijdens de kerkdienst aanwezig zijn. De dienst kan gevolgd worden via de livestream.
 
Update 20 oktober
De regering heeft op 13 oktober jl. nieuwe maatregelen afgekondigd, die gevolgen hebben voor onze gemeente.
Tot 10 november mogen maximaal 30 personen in een dienst aanwezig zijn, en er wordt niet gezongen in de dienst. Ook is er geen koffiedrinken na afloop van de dienst.
Daarnaast blijft de plicht om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en wanneer je de kerk weer verlaat van kracht.
 
Update 5 oktober:
Vanaf heden geldt een maximum van 30 aanwezigen tijdens de diensten 
 
Update 3 otober:
Op dit moment hebben we moeten besluiten dat we NIET zingen voor in ieder geval een periode van 3 weken.
Het dragen van mondkapjes is verplicht bij het naar binnen gaan van de Grote Kerk en het Lichthuis.
Wanneer je zit, mag het mondkapje af.
Bij opstaan en lopen, moet men het mondkapje weer opzetten.
Het mondkapje mag af, wanneer men eenmaal weer buiten is.