Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Kerkblad Onderweg

Logo Wij staan vermeld

Aanmelden Nieuwsbrief

Van de kerkenraad oktober 2020

In de zomermaanden leek het alsof het de goede kant op ging, maar in september begon het aantal besmettingen met het coronavirus weer sterk te stijgen, ook in Weesp. Voor onze regio geldt op dit moment code 2, d.w.z. 'zorgelijk'. Dat betekent dat er extra maatregelen nodig zijn. We merken dat in het dagelijks leven, maar de stijging heeft natuurlijk ook consequenties voor onze diensten. Vanaf zondag 4 oktober is er geen gemeentezang, in ieder geval tot eind oktober.

Begin oktober is er veel te doen geweest over het aantal bezoekers in kerkdiensten. U heeft daar ongetwijfeld over gehoord of gelezen in de kranten. Met ingang van zondag 11 oktober is er een maximum van 30 bezoekers voor kerkdiensten; ook deze maatregel geldt in ieder geval tot eind oktober. We zijn blij met de livestream vanuit onze kerk!
Vanwege het sterk stijgende aantal besmettingen hebben we -in lijn met het dringende advies- ook besloten, dat het dragen van een mondkapje verplicht is bij het binnengaan van de kerk en van het Lichthuis. Als u zit, mag het mondkapje af. Bij opstaan en lopen moet het mondkapje weer op.

U zult begrijpen dat we in deze omstandigheden voorlopig geen koffie kunnen drinken na de dienst.
Met al deze maatregelen hopen we besmettingen te voorkomen, maar het resultaat hangt af van hoe we ons gedragen. We moeten het samen doen.
Het moderamen volgt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. We houden u op de hoogte van de consequenties voor onze PGWD.
De kerkenraadscommissie GB heeft de heer Jan Harbers bereid gevonden ouderling te worden en de heer Henk van Beek is bereid diaken te worden. De bevestiging vindt plaats op zondag 18 oktober.
Bij het vorige nummer van Onderweg is het jaaroverzicht van de activiteiten in het nieuwe seizoen verspreid. In de kerk en in het Lichthuis liggen exemplaren van de activiteitengids. Als u meer informatie over de activiteiten wil lezen, kunt u een activiteitengids meenemen. De activiteitengids is ook te lezen op onze website www.pgwd.nl . Het spreekt vanzelf, dat bij alle informatie op het jaaroverzicht en in de activiteitengids het voorbehoud van de ontwikkelingen in de coronacrisis geldt. De actuele informatie vindt u in de agenda in Onderweg en op de beamer voor en na de dienst.
 
We horen graag wat u van de nieuwe aanpak met jaaroverzicht en activiteitengids vindt!
 
Atie de Vries, scriba