Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikant (M/V) 0,5 fte

Profielschets predikant (M/V) 0,5 fte
Onze gemeente staat open voor iedereen. Wij zijn een actieve
geloofsgemeenschap, die geïnspireerd wordt door God's liefde. Wij
bieden een ruimte, waar geluisterd wordt, waar mensen gezien en
gehoord worden. Wij willen een levende en inspirerende pluriforme
geloofsgemeenschap zijn en we kijken hoe we iets kunnen betekenen
voor anderen.

De gemeente zoekt een allround predikant, die
1. ons enthousiasmerend en inspirerend wil voorgaan in onze vieringen;
2. in staat is om de verschillende groepen in onze pluriforme gemeente aan te spreken bij het zoeken naar wat van waarde is voor ons geloof;
3. kan netwerken en makkelijk contacten legt met randkerkelijken en de samenleving;
4. het onderling pastoraat stimuleert;
5. in teamverband kan werken;
6. affiniteit heeft met social media.

De gemeente biedt:
- een grote groep vrijwilligers;
- een grote variëteit aan activiteiten voor gemeenteleden met ook uitstraling naar de samenleving;
- samenwerking met de andere predikant en de nog aan te stellen kerkelijk werker;
- een prachtig historisch kerkgebouw, dat in Weesp een centrale plaats inneemt;
- een modern multifunctioneel gemeentecentrum naast de kerk;
- samenwerking met de kerkmusicus.

Uw sollicitatie kunt u tot en met 31 oktober 2019 sturen naar: beroep@pgwd.nl
 
Meer informatie vindt u hier in ons informatieboekje