Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Commissie Coördinatie Vieringen (CCV)

Voor de eredienst is bepaald dat we een kerkelijke gemeente zijn die gevarieerd is qua geloofsopvattingen. Deze veelkleurigheid zien we terug in verschillende vormen van vieringen. De CCV is ingesteld om alle vieringen te coördineren.

De taken bestaan uit

  • opstellen jaarplanning met inhoudelijke thema’s met al dan niet (externe) ondersteuning en bijstelling en nadere invulling
  • begroten van kosten en bewaken werkelijke kosten
  • jaarplanning en kostenoverzicht bij veranderingen actualiseren
  • nieuwe initiatieven initiëren (indien nodig)
  • monitoren en evaluatie soorten vieringen o.b.v. behoefte van de gemeente

De verschillende soorten vieringen worden voorbereid door de predikanten en/of werkgroepen. Er zijn o.a. werkgroepen voor

  • Hoogtijdagen (Advent/Kerst en Veertigdagentijd/Goede Week)
  • Startzondag
  • Eeuwigheidszondag
  • Kliederkerk (4 keer per jaar)

De CCV hoort graag wat u van de kerkdiensten vindt. Hiermee kunnen wij ons voordeel doen ten behoeve van onze kerkdiensten.

De CCV bestaat uit Lia Bogerd, Irene de Groot en beide predikanten.