Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Contact verhuur

De kerk en het lichthuis zijn beschikbaar om te huren.
Voor mogelijkheden graag contact opnemen met de dienstdoende koster.

06 100 59 464

U kunt ook hier uw vraag stellen