Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Vrienden van de Grote Kerk

De stichting Vrienden van de Grote Kerk (VGK) heeft als doel fondsen te werven die besteed kunnen worden aan restauraties van het interieur van de kerk die niet vallen onder het groot onderhoud.
Daarnaast probeert het bestuur van de stichting ook om het historische kerkgebouw, midden in het centrum van de stad, bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Zij doet dit onder anderen door activiteiten te plannen die anders zijn dan de wekelijkse erediensten. Zo zijn er optredens van koren geweest en is er het jaarlijks terugkerende “vriendendiner”, waarbij in de bijzonder atmosfeer van de kerk in een gemoedelijke sfeer van een heerlijke (buffet) maaltijd kan worden genoten.
Als vaste bron van inkomsten kan de stichting terugvallen op een groot aantal donateurs. Om de band tussen de donateurs, de stichting en de kerk te verstevigen vindt jaarlijks het ‘vriendendiner’ plaats (voor een vriendenprijs).
De stichting VGK heeft de zogenaamde ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften en legaten aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk geld beschikbaar stellen voor allerlei projecten binnen de kerk die om restauratie schreeuwen. Dus als u denkt over een gift of een legaat, denk dan ook aan de stichting Vrienden van de Grote Kerk. Uw geld wordt zeker goed besteed! U mag natuurlijk ook gewoon donateur worden en u als “Vriend van de Grote Kerk” aanmelden.
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Grote Kerk bestaat uit de volgende personen:
Jacob Meesters (voorzitter),
Jan Broenink (secretaris, interim penningmeester),
Jan Bodisco Massink (lid)