Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Redactie Kerkblad Onderweg

De redactie van Kerkblad Onderweg bestaat uit:

Johan de Vries (eindredactie)
Simon Biesheuvel
Wil van Rheenen
Ina Slokker
Johan Groen (advertenties)
Wijnand van Bodegraven (bezorging)

Klik hier voor het verschijningsrooster van Kerkblad Onderweg.

Klik hier voor het Redactiestatuut

Voor al uw vragen, suggesties, opmerkingen, complimenten en het aanleveren van kopij kunt u een e-mail versturen aan de redactie.