Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Het Pinksterkleed

Rood is de kleur van het pinksterfeest. Rood van het vuur van de Geest. Zevenvoudig zijn de gaven van de Geest: wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, eerbied en liefde voor Gods naam. Bij de bevestiging van ambtsdragers bidden we om deze gaven van de Geest, vandaar dat op deze zondag ook dit kleed opgehangen wordt.

De aarde op dit kleed is gevat in de vlammen van het pinksterverhaal. Dit is de bedoeling van dit feest: heel het leven van mensen zal vol zijn van de opgestane Heer. Op pinksterdag, de vijftigste paasdag, begint het Pasen pas echt en slaan de vlammen uit.

Natuurlijk is daar de duif van de Geest die al broedde op de wateren toen niets anders was dan chaos. De duif die Noach uit zijn kist van behoud liet gaan en die kwam met een teken van vrede, een olijftak.

Het is de duif, in het Hebreeuws Jona, die ondergaat in het water om na drie dagen vanuit het donker van de dood tot leven te keren. Het is de duif die vanuit de hemel neerdaalt op Jezus staande in het water van de Jordaan. Het geruis van haar vleugels fluistert de woorden: ‘Deze is mijn Zoon, mijn geliefde.’