Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Gemeentemaaltijd

Vier maal per seizoen wordt een gemeentemaaltijd gehouden, meestal in oktober, december, februari en april.
Iedereen, die wil deelnemen aan deze gezamenlijke maaltijd, is van harte welkom!

Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid om iets te drinken;
om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, kan opgehaald en na afloop weer thuis gebracht worden.

De datum en plaats van de gemeentemaaltijd worden aangekondigd in Onderweg (deze is ook digitaal in te zien op deze site, klik in de linkerkolom op deze pagina voor de meest actuele Onderweg); daarbij staat dan ook de informatie over aanmelding, hoogte van de eigen bijdrage etc.