Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Diaconie

Wat doet de Diaconie?

Het woord diaconie is afkomstig uit het Grieks en betekent: dienen De diaconie helpt mensen die in maatschappelijke of financiële nood zitten. Dat kunnen zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden zijn Daarnaast doet de diaconie regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. Het werk dat hiermee is gemoeid wordt uitgevoerd door het college van diakenen. Er is regelmatig een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Een belangrijk aandachtspunt is het betrekken van de gemeente bij de diaconale taken. Daaraan zal gewerkt worden door onder andere: Het leveren van redactionele bijdrage aan het kerkblad door o.a. verslag te doen van de verschillende diaconale activiteiten en projecten, bestemming, opbrengsten en resultaten van collecten en oproepen voor hulp in welke vorm dan ook. Het streven naar minder algemene collecten en meer collecten met een specifiek doel. Het geven van toelichting bij diaconale collecten met een specifiek doel tijdens de eredienst. Het opstarten van acties gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteleden bij medemensen buiten de eigen kerkelijke gemeenschap. In het beleidsplan kunt u meer lezen over de missie, visie en doelstellingen van de diaconie.

Het beleidsplan van de diaconie vindt u hier.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Voedselbank  

 

Voor contact met de diaconie:

Postadres: Waagplein 10 1381 XP Weesp  

Astrid Bijvoet voorzitter 06-51999169
Mirjam Heijstee secretaris 06-52347559