Protestantse Gemeente Weesp Driemond

Diaconie

Wat doet de Diaconie?
Het woord diaconie is afkomstig uit het Grieks en betekent: dienen
De diaconie helpt mensen die in maatschappelijke of financiële nood zitten.
Dat kunnen zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden zijn
Daarnaast doet de diaconie regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties.
Het werk dat hiermee is gemoeid wordt uitgevoerd door het college van diakenen.
Er is regelmatig een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie.
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.
Een belangrijk aandachtspunt is het betrekken van de gemeente bij de diaconale taken.
Daaraan zal gewerkt worden door onder andere:

  • Het leveren van redactionele bijdrage aan het kerkblad door o.a. verslag te doen van de verschillende diaconale activiteiten en projecten, bestemming, opbrengsten en resultaten van collecten en oproepen voor hulp in welke vorm dan ook.
  • Het streven naar minder algemene collecten en meer collecten met een specifiek doel.
  • Het geven van toelichting bij diaconale collecten met een specifiek doel tijdens de eredienst.
  • Het opstarten van acties gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteleden bij medemensen buiten de eigen kerkelijke gemeenschap.

In het beleidsplan kunt u meer lezen over de missie, visie en doelstelingen van de diaconie.

 

Het beleidsplan van de diaconie vindt u hier.

 

 

Jaarverslag 2021

 

Jaarverslag 2020

 

Jaarverslag 2019

 

Jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2017

 

Voedselbank

 


Voor contact met de diaconie:

 

Postadres:
Waagplein 10
1381 XP Weesp

 
Astrid Bijvoet voorzitter 06-51999169
Mirjam Heijstee secretaris 06-52347559