Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Over de kerk

De Grote of Laurenskerk staat op de Nieuwstraat midden in het centrum van Weesp.
Elke zondagochtend om 10:00 uur is er een kerkdienst, tenzij anders aangegeven in het kerkblad Onderweg, zie hiervoor de link op de voorpagina.

Kinderen tot 4 jaar kunnen vóór de dienst naar de oppasdienst worden gebracht, in de zaal op de begane grond van Het Lichthuis, en daar na de dienst weer worden opgehaald. Voor de jeugd tot en met groep 8 is er kinderdienst in 1 groep.

Naast de kerkdienst op zondagmorgen in de Grote of Laurenskerk worden er regelmatig nog andere vieringen en activiteiten gehouden. Voor de jeugd en jongeren van 12-18 jaar zijn dat o.a. de Kerksite-vieringen.