Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Het paarse kleed van de Adventstijd

Paars is de kleur die ons wijst op de voorbereidingstijd van een groot feest. Deze keer staat het adventskleed centraal.
Hierop een verbeelding van de bekende adventstekst uit Jesaja 11:1 ‘Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.’

Uit de scheut komt het zevenvoudig licht van de menora. Daarmee is de komst van de Messias geworteld in de geschiedenis van het volk Israel. Vanaf de woestijntijd tot in de tempel in Jerusalem brandde het zevenvoudig licht voor het heilige vanwaar uit het leven geheiligd wordt.
Het zevenvoudig licht wordt ook in Jesaja 11 genoemd en verbonden met de zeven gaven van de Geest, zoals die rust op de Messias. De zeven vonken van het licht staan voor: wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis, eerbied en liefde voor Gods Naam. Dat zijn de gaven die groeien aan en in de Geest van de Messias. Dat alles ontspruit in het licht aan de stam van Isai. De eerste bloei is er al. De eerste bloei is daar waar de Messiaanse Geest waait, waar het licht zevenvoudig vonkt. Wachtend, hopend……