Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Kerkelijke archieven

Na de fusie in 2006 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp, de Gereformeerde Kerk te Weesp en de Hervormde Gemeente te Weesp en Driemond is het archiefmateriaal van deze drie kerken onder het beheer van de nieuwe fusiegemeente, de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond gekomen. De archiefcommissie van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond heeft het aanwezige archiefmateriaal van de drie genoemde kerken geïnventariseerd, geordend en beschreven.

De fusie in 2006 is vooraf gegaan door het Samen op Weg-proces, de periode waarin het samengaan van de drie genoemde plaatselijke kerken werd voorbereid. Het archiefmateriaal m.b.t. dit SoW-proces is nu ook geïnventariseerd, geordend en beschreven.

Alle archieven zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats in het Stadskantoor in Weesp. De archieven zijn in bewaring gegeven; ze blijven eigendom van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Verzoeken om inzage in de (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers van de kerkelijke archieven kunt u richten aan:

het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.

Waagplein10
1381 XP Weesp
t.a.v. de archivaris.

Evangelisch-Lutherse Gemeente

Inventaris van het archief (met historische beschrijving) vindt u hier
Lijst met (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u hier

Gereformeerde Kerk

Inventaris van het archief (met historische beschrijving) vindt u hier
Lijst met (nog)niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u hier

Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief vindt u hier
Historische beschrijving vindt u hier
Lijst met (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u hier

Samen op Weg-proces

Inventaris van het archief vindt u hier
Inleiding bij de SoW-inventaris vindt u hier
Lijst met (nog) niet openbaar toegankelijke inventarisnummers vindt u hier

Het ontstaan van de Protestantse gemeente Weesp en Driemond

Gereformeerde kerk


Lees meer over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk

Lutherse Kerk


Lees meer over de geschiedenis van de Lutherse kerk

Hervormde Kerk


Lees meer over de geschiedenis van de Hervormde kerk