Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Het Paaskleed

In de nacht van Pasen wisselt het paars van de veertigdagentijd en het rood van Goede Vrijdag tot het wit van het feest en de komende feestperiode. Het is de nacht waarin wij bijeenkomen, een nacht anders dan alle andere nachten. Een nacht van het gedenken dat mensen mogen gaan vanuit de slavernij in Egypte en de ballingschap naar het gouden licht.

Opnieuw zien we de zevenvoudige gouden stralen. Samen vormen zij het beeld van de zon die heel de aarde omvat. Het is Christus zelf die in de liederen voor de morgen wordt bezongen als de opgaande zon van de gerechtigheid.