Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Kinderdienst

Tijdens de wekelijkse kerkdienst is er voor de kinderen van de basisschool hun eigen kinderdienst. We komen samen in onze eigen ruimte in het Lichthuis, daar luisteren we naar een verhaal uit de bijbel, we praten en/of knutselen daar over.

Tijdens de 40-dagen- en de adventstijd werken we in projectvorm, dit project is dan zichtbaar in de kerk aanwezig, zodat de gemeente kan volgen waar we mee bezig zijn.
De laatste zondag voor de kerst organiseren we het kinderkerstfeest, in het koor van de Grote Kerk, dan zingen we samen mooie kerstliedjes en we kijken naar het kerstspel.
Het seizoen sluiten we samen af met een gezellige middag.
Verder werken de kinderen en leiding ook regelmatig mee in de kerkdienst, bijvoorbeeld bij een gebed.

Voor de speciale activiteiten ontvangen de kinderen een uitnodiging, ook in het kerkblad kunt u volgen waar we mee bezig zijn.

Tot ziens in de kinderdienst !!!