Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Ds. Marjolijn de Waal-Peels

Ds. Marjolijn de Waal-Peels (1988) is sinds 14 juni 2020 verbonden aan de Protestantse gemeente te Weesp en Driemond. Hiervoor heeft zij gewerkt als gemeentepredikant in Vijfhuizen en als diaconaal predikant in Haarlem. Ze studeerde in Leiden, Utrecht en Amsterdam.
Ds. Marjolijn woont in Haarlem met haar man Rik en hun kinderen.
De werkdagen van Ds. Marjolijn zijn woensdag en vrijdag vanuit het Lichthuis.
Zij is te bereiken via:
marjolijn.dewaal@pgwd.nl
Telnr: 0616170383