Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Declaratie formulier gemeenteleden

Door op de hieronder te klikken kunt u declaratieformulier downloaden

Declaratieformulier2023