Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Collecte bonnen

Door het gebruik van collecte bonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. Collecte bonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen:
€ 20,00 (20 bonnen van € 1,00)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)
€ 40,00 (20 bonnen van € 2,00)

Wij geven er de voorkeur aan dat u de collecte bonnen koopt via onze Webwinkel. De tab ‘Webwinkel‘ op onze PGWD website geeft u toegang tot onze Webwinkel. De Webwinkel PGWD is ook via de App ‘Appostel’ toegankelijk. U kunt ook hier klikken om direct naar de webwinkel te gaan.
De collecte bonnen worden bij u thuisbezorgd.

Ook kunnen de collecte bonnen besteld worden via onze bankrekening: NL 32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Weesp en Driemond ,
onder vermelding van aantal en soort van de collecte bonnen en het afleveradres.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.