Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Het paarse kleed van de Veertigdagentijd

Paars is de kleur die ons wijst op de voorbereidingstijd van een groot feest. Dit kleed is anders vormgegeven dan het paarse kleed in de adventstijd. Over het adventskleed kunt u in de volgende Onderweg lezen.

Wat opvalt is het kruis, dat is waarnaartoe Jezus, en wij in zijn kielzog, op weg is in de veertigdagentijd. Op de zes zondagen in deze periode vindt catechese plaats aan de hand van de evangelielezingen. Midden in de veertigdagentijd, zondag Laetare (verheugt u) lezen we volgens de oud-kerkelijke traditie over het teken van het brood (Johannes 6). Vijf broden en twee vissen werden aangedragen. Met het teken van het brood gedenken we de maaltijd van de Heer en de maaltijd in het koninkrijk.
Het brood des levens is ook aanwezig in de vorm van een korenaar. Dit verwijst naar Johannes 12:24 ‘als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.’