Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Informatie over de liturgische kleden

In dit artikel krijgt u uitleg over de liturgische kleden (antependia) die aan de voorzijde van de liturgische tafel hangen. De zeven kleden zijn afkomstig uit het in 2006 gesloten (gereformeerde) Kerkcentrum Hogeweij. Deze kleden zijn gemaakt door een aantal dames uit de gereformeerde kerk.

De grondvorm van elk ontwerp is de cirkel. Het is de cirkel van de schepping, schouwtoneel van Gods handelen met mensen. Deze scheppingscirkel omvat niet alleen de aarde, maar ook de hemel van God daarboven. De eerste vorm van de kleden is gevat in de grote cirkel van hemel en aarde, van God en mensen samen.

Het Paaskleed

Het Kerstkleed

Het paarse kleed van de Adventstijd

Het paarse kleed van de Veertigdagentijd

Het rode kleed voor Goede vrijdag

Het Pinksterkleed

Het groene kleed