Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

ZWO-commissie

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ZWO-commissie heeft als taak om de bewustwording en betrokkenheid van de gemeente bij de nood van de wereld te vergroten. Er is aandacht voor actuele noodsituaties en minder urgente.

Activiteiten van de ZWO-commissie zijn

Uitzoeken van een collecte doel op de zondagen van het werelddiaconaat in februari en oktober. Vaak wordt gekozen voor een collecte van Kerk in Actie.
Samen met de kinderdienst kiest de ZWO-commissie elke 2 jaar een nieuw groot project dat de gemeente financieel ondersteunt via collectes bij het Avondmaal. Tijdens de Adventsperiode/Kerst en 40- dagentijd/Pasen wordt er een specifiek doel binnen het project gekozen waarvoor elke zondag extra gecollecteerd wordt.
Indien mogelijk wordt een medewerker van de desbetreffende organisatie een zondag uitgenodigd om tijdens de kerkdienst informatie over het project te geven. Soms zijn er extra acties om meer aandacht en giften voor het project te krijgen.
Via de Stichting Dorcas hebben wij twee ouderen (een dame uit Moldavië en een dame uit Tanzania) geadopteerd, waardoor zij financieel ondersteund worden in hun dagelijks onderhoud. En via Circle4Life sponsoren wij een meisje in Kenia bij haar revalidatie.
Een deel van het budget van de ZWO-commissie wordt besteed aan acute noodhulp. Recent is er een donatie gedaan aan Stichting Bootvluchteling voor hun medische hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, die momenteel in Moldavië verblijven.
Van het overige budget worden jaarlijks een aantal giften aan verschillende organisaties gedaan. Voor het kiezen van deze organisaties wordt input vanuit de gemeente gevraagd. Het budget wordt bij voorkeur verdeeld over verschillende aandachtsgebieden (gezondheid, onderwijs, voedsel, geloof) en werelddelen/landen.
Organisaties die wij in het verleden ondersteund hebben, zijn b.v. Vrienden van Domari in Jeruzalem, Hart voor Kinderen, Mercy Ships, HRIF, Stichting Wereldouders en More Message in de Media.

Het huidige grote project: UNICEF: “Maatjesproject kind-gezinnen Zambia”

De komende twee jaar (sept 2022- sept 2024) gaat onze gemeente via de organisatie Kerk in Actie een project van Kinderen in de knel ondersteunen, n.l. het maatjesproject kind-gezinnen in Zambia.
Zambia is een land waar meer dan 20.000 gezinnen ouderloos zijn. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders (vaak aan aids) waren overleden.
Maar als de opa’s en oma’s ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet het huishouden doen, voor inkomen zorgen en de andere broertjes en zusjes onderhouden.
Hun eigen toekomst valt in duigen. Ze werken als dienstmeisje, metselaar, visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. Geld en tijd om zelf naar school te gaan is er niet.
De kind-gezinnen leven vaak in extreme armoede.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken en geven vrijwilligers speciale trainingen om een goed maatje voor deze kinderen te kunnen zijn.
Inmiddels worden 500 kind-gezinnen begeleid door een maatje. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.
Dus helpt u mee dit diaconale project tot een succes te maken?

Jaarverslag ZWO 2021

Jaarverslag ZWO 2020

Jaarverslag ZWO 2019

Jaarverslag ZWO 2018

Voor de ZWO commissie kunt u contact opnemen met Katinka Hilders:
Postadres:
Waagplein 10
1381 XP Weesp