Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Wegwijzer

Als iemand overlijdt?
Neem contact op met de predikant, zie links onderaan de pagina

Bij ziekte en/of ziekenhuisopname?
Neem contact met het wijkhoofd of de ouderling (consistorie) of stuur een mail naar pastoraat.
Bij ernstige ziekte en het wijkhoofd is niet bereikbaar, neem dan contact op met uw predikant.

Bij verzoek om bezoek van ouderling of predikant?
Neem contact met de predikant

Bij geboorte?
Stuur een geboortekaartje aan het kerkelijk bureau (Waagplein 10, 1381 XP  Weesp) en aan de predikant.

Bij verhuizing?
U krijgt een welkomstpakket aangeboden door één van de ouderlingen als uw verhuizing administratief bij ons binnen in.
Wilt u eerder al informatie of contact? Neemt u dan contact op met Scriba.

Bij de doop van kind of volwassene?
Neem contact op met de predikant.

Bij de inzegening van een huwelijk?
Neem contact op met de predikant.

Bij overige vragen?
U kunt uw vragen stellen aan de verschillende commissies zoals opgenomen in het kerkblad Onderweg of zoals elders op de website vermeldt.