Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Het kerstkleed

Het zevenvoudig licht schijnt over de aarde. Links spat het water op en rechts zijn duivenranken te zien. Het water staat voor de doop van de Heer in de Jordaan (daar horen we op 11 januari 2015). De druivenrank staan voor de wijn en het teken op de bruiloft te Kana (dit jaar op 18 januari 2015) Beide verhalen horen wel thuis in de tijd na de kerstweek, de dagen van Epifanie, dat is de tijd van het verschijnen van de Heer onder de mensen. Wie goed kijkt, ziet iets rechts van het midden de wijzen uit het oosten, die een vaste plaats op de kalender hebben gekregen: 6 januari Driekoningen. Epifanie, de verschijning van de Heer geldt wereldwijd!