Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.

Scriba

Voor contact met de scriba van de kerkenraad:

Tijdelijk neemt Joke Moolhuizen waar voor de scriba: te bereiken op: 06 -10894799

de scriba (mw. C. de Groot-Herderschêe)
telefoon: 06-19776307

 
    For more information in English, we ask you to contact Marien Weststrate 0294-411080 or via email