Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Dagtekst Taizé

19 januari 2020

  • ZON. 19 januari
    Johannes de doper zei over Jezus: ik wist niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” (Joh 1:29-34)