Het doel van ons gemeente-zijn is dat we als gemeente(leden) groeien in de verborgen omgang met God, groeien in de onderlinge gemeenschap, samen één zijn in veelkleurigheid, verbonden met, gastvrij naar en dienstbaar aan de samenleving en de wereld.
Gespreksgroep 30-50+ jaar

Wanneer

12/06/2023    
20:30 - 22:00

Waar

Wisselend
ntb , Weesp

Wij zijn een kring van mensen van ongeveer tussen de 30 en 50 jaar. We komen een keer in de maand op maandagavond samen bij een van de kringleden thuis. Per maand bereidt/bereiden één of twee perso(o)n(en) een onderwerp voor. Dit zijn uiteenlopende onderwerpen. Het kan iets bijbels zijn, een actueel onderwerp of een mooi stuk uit een krant of van internet. Het is heel divers. Over het voorbereide onderwerp praten we. De groep bestaat uit 7 personen. Als je interesse heb kom gerust een keer kijken.

Contact: Wijnand Veldhuisen, email: marjolijnnagel@solconmail.nl